Home » Onze school » Algemeen

De Trekvogel is een openbare basisschool in de wijk Achterveld. Uw kind is welkom op onze school. 

Hoe merkt u dat? Onder andere doordat we werken vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Ons onderwijs sluit aan bij de manier waarop uw kind het beste leert
  • We hebben een duidelijk beleid op het gebied van gedrag en omgangsvormen
  • Op onze school mag iedereen zichzelf zijn, met respect voor elkaar
  • We staan voor een open en eerlijke communicatie in de cirkel kind-ouder-leerkracht
  • Tijdens (creatieve) activiteiten leren alle leerlingen elkaar kennen
  • Zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit en samenwerking zijn belangrijke pijlers
  • Van groep 1 t/m groep 8 geven we Engelse les
  • We zijn een afspiegeling van de maatschappij 
  • Wij betrekken ouders actief bij onze school

Kortom: een school waar iedereen graag komt!        

Bel: 030-6882798

Bezoekadres

Heemradenlaan 26
3401 GX IJsselstein
Telefoon 030-6882798

           

Mailadres

trekvogel@trekvogel.nl