Home » Onze school » In de praktijk

Hieronder praktijkvoorbeelden die passen bij enkele uitgangspunten:

 • De kracht van een veilige groep
  • Kwink is een online sociaal emotioneel leren (SEL) methode gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. Een online methode is praktisch en actueel. Kwink biedt lessen aan voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De lessen worden ieder jaar vernieuwd en spelen in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De ontwikkeling die kinderen doormaken is meetbaar in ZIEN!, een instrument dat wij op school al gebruikten om het welbevinden van de kinderen te volgen. Kwink en ZIEN! sluiten goed op elkaar aan omdat Kwink zich actief richt op de onderdelen die gemeten worden in ZIEN! Kinderen zijn gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Als kinderen het gevoel hebben dat hun ouders en leerkrachten dezelfde normen en waarden delen, voelen ze zich veilig. Vier keer per jaar ontvangt ieder gezin een koelkastposter. 
 • Wij organiseren activiteiten waardoor kinderen elkaar, ook groepsoverstijgend, leren kennen
  • Op het podium in de gezellige aula is vier keer per jaar een toneelvoorstelling te zien van 2 groepen. Vier keer per jaar hebben wij een deel van de woensdagmiddag de talentenwokshops. Kinderen kunnen dan een workshop kiezen die zij willen volgen, zo zitten de kinderen door elkaar heen met de workshops. Iedere vrijdagmiddag hebben we TOV met de kinderen uit de groepen 5-8. Oudere kinderen zijn tutor voor de jongere kinderen, door bijvoorbeeld te helpen bij het leren lezen. In december hebben we de Kerstcrea. In alle groepen zijn er dan kerstknutsels te maken en kunnen kinderen, met hun ouders, gezellig komen knutselen. In februari hebben we Trekvogel Got Talent, waarbij kinderen uit verschillende groepen hun talent op het podium laten zien.
 • Onze heldere zorgstructuur is erop gericht talenten van alle kinderen optimaal te ontwikkelen
  • Wij willen kinderen uitdagen om hun talenten verder te ontwikkelen. Dit kan door kinderen op hun eigen niveau te laten werken. In de nieuwe methodes die wij gebruiken, wordt er met verschillende niveaus gewerkt binnen de lesstof. Voor kinderen die meer aankunnen hebben wij een doorgaande lijn, waarin zij binnen de groep uitgedaaagd kunnen worden. Voor kinderen die minder aan kunnen hebben wij onder andere extra instructiemomenten en Maatwerk (basis rekenen).
 • Zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit en samenwerking zijn belangrijke peilers van ons onderwijssysteem
  • De kinderen zitten door de hele school in teams, in tafelgroepjes. Met deze opstelling kunnen wij het structureel coöperatief leren (SCL) goed inzetten. Bij SCL heb je verschillende werkvormen, waarbij kinderen op duidelijk vastgelegde manieren samenwerken. Hierdoor doorbreek je rolpatronen in de teams, wordt er gezorgd voor gelijke deelname, maken zij gebruik van elkaars creativiteit, is er een grotere betrokkenheid en vergroot je het zelfvertrouwen van de kinderen. Het keuzebord en planbord bij de kleuters en het werken met een dag- en weektaak in de midden –en bovenbouw zorgen voor het leren plannen en voor zelfstandigheid.