Home » Schoolinfo » Schoolplan

Ieder jaar schrijft de directie samen met het team en de MR een jaarplan. In dit jaarplan staat wat de doelen voor dit schooljaar zijn. Aan het einde van het schooljaar evalueren we ons jaarplan en schrijft de directie een jaarverslag. Het jaarplan is onderdeel van het schoolplan. Iedere basisschool maakt eens in de vier jaar een schoolplan. In het schoolplan is te lezen waar de Trekvogel de aankomende vier jaar aan gaat werken. Het schoolplan is gemaakt door directie, team en MR.