Home » Onze school » Echt Trekvogel

Op Ontdekkingstocht!
De basisschool is de eerste stap de wijde wereld in. Dat is best spannend. Op De Trekvogel ontvangen we jouw kind met open armen. We doen er alles aan om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich vrij voelen om op ontdekkingstocht te gaan. Zo wordt leren leuk. En fouten maken mag. Daar leren ze alleen maar van!

Hoe EigenWijs kun je zijn?
Ieder kind is anders. Daarom stimuleren we kinderen om op hun eigen manier vraagstukken aan te pak-ken. Beetje bij beetje verleggen ze hun grenzen en komen ze verder in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te differentiëren helpen we ze daarbij. We kunnen extra hulp aanbieden of juist verdieping van de lesstof.

Met z’n allen!
Op De Trekvogel zitten kinderen in kleine groepen en werken ze vaak samen met kinderen uit andere groepen. Ze helpen elkaar, luisteren naar elkaar en hebben samen plezier. Voorbeelden hiervan zijn TOV (Talentontwikkeling Op Vrijdag) en de toneelvoorstellingen. Ze leren ook samen. Zo helpen de grote kin-deren de kleintjes met lezen tijdens Tutorlezen.

Wat kun jij dat goed!
Ieder kind heeft een talent. Daar schenken we graag aandacht aan. Op school blijken kinderen vaak over nog meer talenten en mogelijkheden te beschikken dan aanvankelijk gedacht werd. Daar komen we achter door workshops en ons programma Trekvogel’s got talent. Daarnaast dagen we ze uit om met een andere blik naar de wereld te kijken en vraagstukken anders te benaderen.