Home » Organisatie » Deelraad

De MR is een wettelijk verplicht orgaan, met een controlerende en adviserende taak op het gebied van beleid en visie van de school. De wettelijke activiteiten bestaan uit het uitoefenen van het instemmingsrecht en het gebruik maken van adviesrecht. Daarnaast geeft de MR informeel advies, gevraagd of ongevraagd. Tot slot beheert de MR namens de directie de besteding van de algemene ouderbijdrage.

Als gevolg van de administratieve fusie met de Touwladder (nu 't Kasteel), komt er vanaf dit schooljaar een gemeenschappelijke MR van beide scholen, waarin locatie-overstijgende dingen worden besproken.

Voor schoolaangelegenheden is er een themaraad ingesteld, ter vervanging van de huidige MR. De themaraad behandelt de zaken die de locatie Trekvogel aangaan.

In de themaraad zitten twee ouders en twee leerkrachten. Omdat de zittingsduur van leden beperkt is, wijzigt de samenstelling regelmatig. Voor een actueel overzicht van de leden verwijzen wij u naar de informatie van de MR, te vinden op Google Drive: https://goo.gl/Dr2x2J. Hier treft u tevens algemene informatie aan, vergaderverslagen en de jaarplanning.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neemt u dan contact op met één van de leden van de MR via mr@trekvogel.nl.

Samenstelling van de MR

Femke van den Berg (voorzitter),  Meike Coban (lid),  Susan Boonstra (lid*) en Nathalie Tiehuis (lid*) 
* Leerkrachtgeleding