Home » Organisatie » Vrienden van de Trekvogel

De school ontvangt geld van de overheid voor het geven van goed onderwijs. Hiervan worden worden bijvoorbeeld de schoolmaterialen en  salarissen betaald. Onze school wil de kinderen graag nog iets extra’s geven. Hiervoor heeft de medezeggenschapsraad “de stichting Vrienden van de Trekvogel” opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. In overleg met de MR, het team en de kinderen worden er ieder jaar nieuwe sponsordoelen bedacht. De afgelopen jaren hebben we van het geld van deze stichting al techniekdozen, luizenzakken, buitenspeelmateriaal en een nieuwe boom op het schoolplein kunnen aanschaffen.

Wilt u ook  “vriend” of “vriendin” van de Trekvogel worden?      

Dat kan op twee manieren:

1. U doet direct een donatie op rekeningnummer NL66INGB0005117813, t.n.v. Stichting Vrienden van de Trekvogel

2. U kunt op school een inschrijfformulier afhalen bij de administratie