Medezeggenschapsraad

image00025

Op de Trekvogel werken we graag samen, dat doen we onder andere binnen onze Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en beslist mee over allerlei onderwerpen die met de leerlingen, de school en het onderwijs te maken hebben.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

 • Schoolgids en schoolplan
 • Onderwijskundige doelstellingen
 • Vaststelling ouderbijdrage
 • Lesmethodes
 • Personeelsbeleid
 • Financiën en begrotingen
 • Het vakantierooster
 • Nieuwe ontwikkelingen

De MR bestaat uit een team van ouders en leerkrachten die met elkaar de belangen behartigen van de leerlingen, ouders en leerkrachten binnen de school.

Ouders

 • Marije Vonk
 • Joyce Sterken-Van Dijk​

Leerkrachten

 • ​Susan Boonstra
 • Nathalie Tiehuis

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij één van de MR-leden of de directie. De MR is te bereiken via mr@trekvogel.nl

GMR

Gezamenlijk hebben de scholen van Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals schooloverstijgende financiële zaken, bestuursformatieplan en personeelbeleid. Van iedere school zitten er 2 leden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht. De leden namens de Trekvogel zijn Ineke Hazendonk (leerkracht ) en Marissa van Diermen- Adelaar (ouder).

Op ontdekkingstocht

De basisschool is de eerste stap de wijde wereld in. Dat is best spannend. Op De Trekvogel ontvangen we jouw kind met open armen.

Het team

De Trekvogel heeft een warm, enthousiast team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?